HİZMETLERİMİZ

 


İHALE SÜREÇLERİ HİZMETLERİ

CNR olarak ihale hazırlık süreçlerinde firmaların ihtiyaç duyabileceği, ihale dosyası
hazırlanması, metraj analizlerinin yapılması, fiyat analizlerinin oluşturulması konularında hizmet verir.

İDARİ SÜREÇ TAKİBİ

CNR, kamu ve özel sektör iş birliği ile yapılmakta olan enerji ve sağlık yatırımlarında projenin ihtiyaç duyduğu, idari tüm işlemlerin yönetilmesi konusunda çalışır. Önemli İdareler olan EPDK, DSİ, Karayolları, TCDD ve TEİAŞ gibi kurumlar nezdinde CNR, müşterilerini temsil eder.

TASARIM YÖNETİMİ

CNR, İşveren tarafından belirlenen ihtiyaçlar ile birlikte proje gerekliliklerinin tespit edilerek, bütçe, iş programı ve kalite kapsamında tasarım süreçlerinin yönetilmesini yapar. CNR, proje müelliflerinin yaptığı tasarımları dikkatle inceler, maliyetlerin aşağı çekilmesi amaçlar.

TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

CNR, altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde mevcut durumlar inceleyerek, işveren talepleri doğrultusuda mevzuat, standartlar, teknik şartnameler, projeler, yapım teknikleri ve diğer inşaat mühendisliği konularında teknik danışmanlık hizmeti verir.

DURUM TESPİTİ HİZMETLERİ

CNR, hali hazırda mevcut bir inşaat projesinde, teknik fonksiyonlarının değerlendirilmesi, fizibilite değerleri ile mevcut tesis değerlerinin karşılaştırılması, saha etütleri, idari ve mevzuat yönünden inceleme hizmetlerini vermektedir.